Eterična ulja su biljni proizvodi izuzetno bogatog sastava. Ona su smese lako hlapivih, biološki aktivnih hemijskih spojeva. Dobivaju se iz biljnih sirovina, a pri tom se koriste različiti delovi biljaka: korenje, kora, lišće, cvetovi, plodovi, semenje, a često i cela biljka. Iz biljnog materijala se eterična ulja mogu izolirati raznim metodama, no aromaterapeuti smatraju da se samo metodama cedjenja i destilacije mogu dobiti eterična ulja čiji kvalitet i čistoća odgovaraju terapijskoj nameni. Budući da terapijska svojstva eteričnih ulja ovise o njihovom sastavu, posledica složenog sastava je vrlo širok spektar delovanja. Danas su za mnoga ulja znanstveno potvrđene spoznaje o mogućnostima njihove terapijske primene, koje su tradicionalno korišcene u narodnoj medicini. Sva su ulja u manjoj ili većoj meri antiseptična, a ovisno o svom sastavu, mogu napr. imati i sledeća svojstva: analgetično, baktericidno, fungicidno, viricidno, spazmolitično, diuretično, karminativno, mukolitično, ekspektorirajuće, sedativno, koleretično, tonizirajuće.... Ne uzimajući u obzir slučajeve krivog deklarisanja kada se eteričnim uljima proglašavaju različite tekućine sasvim nejasnog sastava, treba naglasiti da se na tržištu mogu naći eterična ulja različitog kvaliteta. Zbog toga je dobro proučiti barem minimum osnova aromaterapije i kod kupovine obratiti pažnju na ponuđenu robu. Koliko kvalitetna eterična ulja će se koristiti ovisi o planiranoj nameni, ali treba biti jasno da se terapijska svojstva mogu očekivati samo od eteričnih ulja aromaterapijskog kvaliteta. Takva ulja su popraćena certifikatom koji taj kvalitet garantuje. Certificirana ulja su dostupna sada i na nasem trzistu.

Izvor:"A kao Aromaterapija" -(Slobodanka Postic)