BDIH sertifikat

 

Oznaku BDIH dodeljuje nemačko industrijsko i trgovačko udruženje, koje je izdalo merila za standard "prirodne"kozmetike. Standard BDIH je bio izdat 1995 kao prvi za tako nazvanu kozmetiku.

Sertifikovana Prirodna Kozmetika - BDIH
Svi sastojci koji se koriste u kozmetičkim proizvodima moraju biti istaknuti na pakovanju kao i njihov naziv prema INCI (Medjunarodnoj nomenklaturi kozmetičkih sastojaka) . Redosled sastojaka prati količinu, od najveće pa do najmanje; supstanca zastupljena u najvećoj količini u proizvodu se prikazuje kao prva, dok se ona koja se nalazi u najmanjoj količini, prikazuje poslednja. Ovo omogućava da potrošači odmah prepoznaju takozvane okidače alergije i otuda kupuju samo one proizvode koji su stvarno od najveće koristi.
Sastojci koji se mogu koristiti prilikom izrade proizvoda su jasno definisani uputstvom od strane BDIH. Sirovine su, gde je to god moguće, dobijene iz kontrolisanog biološkog uzgoja ili berbom samoniklog bilja. Upotreba organskih-sinteskih boja, veštačkih mirisa, etoksilovanih sirovina, silikona, parafina i drugih naftnih derivata nije dozvoljena.
Proizvodjači prirodne kozmetike imaju obavezu testiranja svih sastojaka u nezavisnim laboratorijama. Samo oni proizvodi koji odgovaraju strogim kriterijumima BDIH mogu da nose pečat “BDIH – sertifikovana prirodna kozmetika”.

Prozvodi koji nose pečat BDIH u svom sastavu sadrže prirodne sastojke kao što su visoko kvalitetna biljna ulja, masti i voskovi, biljni ekstrakti, biljne vode ili esencijalna ulja i aroma-terapeutski mirisi koji se dobijaju od biljaka iz kontrolisanog biološkog uzgoja ili samoniklog bilja. Sertifikovani prirodni kozmetički proizvodi ne sadrže sintetičke boje, mirise i konzervanse, etoksilovane sirovine, silikone, parafin i druge derivate mineralnog ulja..
Prioriteti BDIH
Očuvanje prirodne okoline. Prilikom nabavke sirovina, vodi se računa da se prirodna ravnoteža kao i biljni i životinjski svet što manje narušavaju. Genetska manipulacija biljaka i životinja nije dozvoljena.
Nežna obrada
Transformacija sirovina u prirodnu kozmetiku se sprovodi što je moguće pažljivije. Pakovanje proizvoda treba da bude minimalno i ekološko.
Tolerancija proizvoda
Povećano zagadjivanje životne sredine čini da sve veći broj ljudi doživljava alergijske reakcije na odredjene sastojke, kao što su sintetičke boje i konzervansi. Prirodna kozmetika ne sadrži ove sastojke. Svi prirodni proizvodi imaju nizak alergijski potencijal.

Smernice:
1. Sirovine koje se dobijaju iz biljaka - sirovine biljnog porekla dobijaju se od biljaka iz:

 • kontrolisanog biološkog uzgoja
 • sertifikovanog ubiranja samoniklog bilja

2. Zaštita životinja - nije dozvoljeno ispitivanje na životinjama tokom razvoja, proizvodnje ili testiranja proizvoda.

 • Sirovine koje nisu bile dostupne na tržištu pre 01.01.1998. se mogu upotrebiti samo ako nisu bile ispitivane na životinjama. Ovo ne uključuje ispitivanja na životinjama koja su izvršena od strane trećeg lica a koje nije bilo naručeno od strane proizvodjača niti povezano sa proizvodjačem zakonima kompanije ili ugovorom.
 • Zabranjeno je koristiti sirovine koje se dobijaju od mrtvih kičmenjaka kao što su: spermacetin, terapinsko ulje, ulje mrmota, životinjsko maslo, životinjski kolagen ili žive ćelije.

3. Sirovine mineralnog porekla - upotreba neorganskih soli i sirovina mineralnog porekla je generalno uzevši dozvoljena, sem onih koji su navedeni pod tačkom 5.

4. Sirovine sa ograničenom upotrebom - za proizvodnju prirodne kozmetike, dozvoljeno je koristiti komponente koje su ekstrahovane putem hidrolize, hidrogenacije, esterifikacije ili transestirifakacije ili kondenzacijom iz sledećih prirodnih sirovina:

 • masti, ulja i voskovi;
 • lecitin
 • lanolin
 • monosaharidi, oligosaharidi i polisaharidi
 • proteini i lipoproteini.

Upotreba sirovina regulisana je pozitivnom listom za razvoj i proizvodnju sertifikovane prirodne kozmetike.

5. Nije dozvoljena upotreba sledećih sirovina:

 • organskih sintetičkih boja
 • sintetičkih mirisa
 • etoksilovanih sirovina
 • silikona
 • parafina i drugih naftnih derivata

Kriterijumi koji određuju koje aromatične supstance su dozvoljene je ISO 9235.

6. Konzervisanje - da bi se obezbedila mikrobiološka ispravnost proizvoda, odredjeni konzenrvansi koji su istovetni sa prirodnim, mogu se koristiti zajedno sa prirodnim konzervansima. To su:

 • benzoeva kiselina, njene soli i etilestri
 • salicilna kiselina i njene soli
 • sorbinska kiselina i njene soli
 • benzil alkohol

Kada proizvod sadrži ove konzervanse to mora biti označeno na pakovanju sa “konzervisano sa... (naziv konzervansa)”

7. Radioaktivno zračenje - zabranjena je dezinfekcija pojedinačnih sirovina kao i gotovog kozmetičkog proizvoda upotrebom radioaktivnog zračenja.

8. Sertifikovana prirodna kozmetika - nezavisna kontrolna institucija proverava da li su svi gore navedeni kriterijumi ispunjeni. Sertifikat BDIH se koristi da označi proizvode koji su ispunili gore navedene kriterijume.

Neprihvatanje genetskog inžinjeringa

Ekološka odgovornost
- koriste se samo prirodni izvori sirovina - proizvodni procesi koji su ekološki opravdani - optimalna raspadljivost sirovina i gotovih proizvoda - ekonomski, ekološki opravdana pakovanja koja se mogu reciklirati - održavanje prirodnih zivotnih principa.